Jeżeli w ogólnoświatowym systemie Apple gwarancja już minęła, należy dołączyć dokument zakupu, w celu weryfikacji ewentualnych rozbieżności dat. 


Jeśli naprawa ma przebiegać z tytułu Pakietu / Gwarancji Bezpieczeństwa Cortland lub dodatkowych uprawnień konsumenckich, niezbędne jest również dołączenie kopii rachunku.