Przed wykonaniem usługi, określamy koszty naprawy, które przedstawiamy w postaci oferty mailowej. Dopiero po zaakceptowaniu kosztorysu naprawy, technik będzie kontynuował naprawę.


Zawsze staramy się, aby diagnostyka sprzętu została zakończona jak najszybciej. Na czas jej trwania składają się różne czynniki, takie jak złożoność problemu, z jakim urządzenie oddawane jest do naprawy (regularność występowania usterki oraz czynniki, które ją warunkują) oraz aktualna ilość sprzętu, pozostawionego w serwisie. W niektórych przypadkach, może też zajść konieczność kontaktu z producentem, w celu ustalenia możliwości naprawy urządzenia. Z tych względów, termin wykonania diagnostyki urządzenia, wstępnie szacowany standardowo na okres około 2-3 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu, może ulec zmianie.


Koszt diagnostyki urządzeń iOS (iPhone/iPad) wynosi 99 zł.

Koszt diagnostyki komputerów marki Apple wynosi 199 zł. 


Opłaty diagnostycznie nie są pobierana w przypadku ważnej gwarancji lub programu naprawczego oraz w przypadku skorzystania z oferty naprawy. 


Jeżeli podczas testów stwierdzony zostanie w komputerze kontakt z cieczą, koszt diagnostyki wzrasta do 199 zł (opłata ta dotyczy również urządzeń zakupionych w Cortland).

Naliczone mogą być również koszty transportu, w przypadku wysyłki kurierem.