Przed wykonaniem usługi, określamy koszty naprawy, które przedstawiamy w postaci oferty mailowej. Dopiero po zaakceptowaniu kosztorysu naprawy, technik będzie kontynuował naprawę.


Zawsze staramy się, aby diagnostyka sprzętu została zakończona jak najszybciej. Na czas jej trwania składają się różne czynniki, takie jak złożoność problemu, z jakim urządzenie oddawane jest do naprawy (regularność występowania usterki oraz czynniki, które ją warunkują) oraz aktualna ilość sprzętu, pozostawionego w serwisie. W niektórych przypadkach, może też zajść konieczność kontaktu z producentem, w celu ustalenia możliwości naprawy urządzenia. Z tych względów, termin wykonania diagnostyki urządzenia, wstępnie szacowany standardowo na okres około 2-3 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu, może ulec zmianie.


W przypadku rezygnacji z naprawy, serwis nie nalicza kosztów diagnostyki. Jeśli sprzęt został dostarczony za pośrednictwem kuriera DHL, serwis może naliczyć koszty transportu.