Przed wykonaniem usługi, określamy koszty naprawy, które przedstawiamy w postaci oferty mailowej. Dopiero po zaakceptowaniu kosztorysu naprawy, technik będzie kontynuował naprawę.


Zawsze staramy się, aby diagnostyka sprzętu została zakończona jak najszybciej. Na czas jej trwania składają się różne czynniki, takie jak złożoność problemu, z jakim urządzenie oddawane jest do naprawy (regularność występowania usterki oraz czynniki, które ją warunkują) oraz aktualna ilość sprzętu, pozostawionego w serwisie. W niektórych przypadkach, może też zajść konieczność kontaktu z producentem, w celu ustalenia możliwości naprawy urządzenia. Z tych względów, termin wykonania diagnostyki urządzenia, wstępnie szacowany standardowo na okres około 2-3 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu, może ulec zmianie.


Jeśli nastąpi rezygnacja z naprawy zgłoszonego urządzenia, w większości przypadków nie pobieramy opłaty za diagnostykę. Jedynie w przypadku stwierdzenia kontaktu z cieczą komputera, mogą zostać naliczone koszty. Naliczone mogą być również koszty transportu, w przypadku wysyłki kurierem.