W przypadku napraw odpłatnych, najpierw określane są koszty naprawy, które przedstawiane są mailowo po wykonanej diagnostyce urządzenia. Dopiero po zaakceptowaniu kosztorysu, rozpoczynana jest naprawa.


Jeśli nastąpi rezygnacja z naprawy zgłoszonego urządzenia, nie pobieramy opłaty za diagnostykę. Jedynie w przypadku skorzystania z wysyłki kurierem, mogą zostać naliczone koszty transportu.