Gwarancja na produkty firmy Apple trwa rok, licząc od daty pierwotnego zakupu sprzętu od Autoryzowanego Sprzedawcy Apple. Okres ten można przedłużyć o rok lub dwa lata, wykupując dodatkowe wsparcie Apple Care Protection Plan.


Roczna gwarancja Apple obowiązuje dodatkowo do ustawowych uprawnień konsumenta i w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podsumowanie przepisów polskiego prawa konsumenckiego, Rocznej Gwarancji Apple oraz planu ochrony AppleCare Protection Plan, znajduje się w artykule: http://www.apple.com/pl/legal/statutory-warranty/.