Pakiet Bezpieczeństwa to dodatkowe ubezpieczenie sprzętu, dzięki któremu można uzyskać szereg korzyści. W odróżnieniu od Apple Care Protection Plan, oprócz standardowego przedłużenia gwarancji urządzenia, Pakiet Bezpieczeństwa oferuje wsparcie również w przypadku uszkodzeń mechanicznych, kontaktu z cieczą lub kradzieży produktu. 


Ogólne informacje na tematu Pakietu Bezpieczeństwa: http://www.cortland.pl/pakiet-bezpieczenstwa-cortland.html


"Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu": http://www.cortland.pl/pdf/OWU.pdf


Załącznik do "Ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu": http://www.cortland.pl/pdf/zalacznik_nr_1.pdf


Więcej informacji o Pakiecie: http://www.cortland.pl/pakiet-bezpieczenstwa-cortland.html.