Wiadomość ta oznacza, iż na sprzęcie dostarczonym do serwisu, włączona jest usługa Find My Device / Lokalizator, którą należy wyłączyć, by technik mógł rozpocząć diagnostykę oraz naprawę. Aby to zrobić, należy zalogować się na stronie: https://www.icloud.com.


Po zalogowaniu, należy kliknąć na przycisk "Znajdź". Na stronie ukaże się komunikat o lokalizowaniu urządzenia. Po ukończeniu tej operacji, prosimy o wybór opcji "Wszystkie urządzenia". Z rozwiniętej listy urządzeń wybieramy to, w którym chcemy wyłączyć usługę. Wybranie opcji "Usuń z konta" wyłączy usługę Find My Device.


Po wykonaniu powyższej czynności, prosimy o wiadomość mailową lub telefoniczną, dzięki której serwisant będzie mógł rozpocząć diagnostykę.