Aby wyzerować telefon iPhone, należy kolejno wejść w menu: Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. IPhone może poprosić o kod blokady oraz hasło Apple ID, jeśli włączona jest usługa Find My iPhone. Po wprowadzeniu tych informacji, rozpocznie się procedura zerowania. Operacja ta wykasuje wszystkie dane z urządzenia (zdjęcia, kontakty, aplikacje i tym podobne) i przywróci ustawienia fabryczne.