Aby wyzerować urządzenie, należy kolejno wejść w menu: Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. Produkt może poprosić o kod blokady oraz hasło Apple ID, jeśli włączona jest usługa Lokalizator. Po wprowadzeniu tych informacji, rozpocznie się procedura zerowania. Operacja ta wykasuje wszystkie dane z urządzenia (zdjęcia, kontakty, aplikacje i tym podobne) i przywróci ustawienia fabryczne. Instrukcja znajduje się również na stronie: https://support.apple.com/pl-pl/HT201274.


Odtworzenie do ustawień fabrycznych może być również przeprowadzone przez komputer: https://support.apple.com/pl-pl/HT201252.