Niektóre konta mailowe, pozwalają zachować kontakty. Aby zsynchronizować kontakty zachowane w koncie mailowym, należy wybrać kolejno: Ustawienia > Kontakty > Konta > Dodaj konto (dla urządzeń z systemem iOS 11 i nowszym: Ustawienia > Hasła i konta  > Dodaj konto). Po zalogowaniu się na konto, należy włączyć opcję "Kontakty". Po wybraniu pozycji "Zapisz", rozpocznie się synchronizacja kontaktów.