Po wykonaniu naprawy odpłatnej, czas trwania gwarancji na wymienione podzespoły wynosi 90 dni. Jeżeli okres trwania gwarancji liczonej od momentu zakupu jest dłuższy, pozostaje on bez zmian.


Gwarancja Apple obowiązuje dodatkowo do ustawowych uprawnień konsumenta i w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


W razie dodatkowych pytań o możliwości naprawy, zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z producentem, pod numerem telefonu: 00 800 44 11 875, bądź adresem strony Wsparcia Apple: https://getsupport.apple.com.