Dane w systemie iOS mogą być przywrócone poprzez usługę iCloud lub komputer. Poniżej opisujemy, jakie kroki należy wykonać, by przywrócić kopię zapasową.


Odtwarzanie danych za pomocą iCloud


Po włączeniu urządzenia, które domyślnie przywrócone jest do ustawień fabrycznych, pojawi się ekran powitalny. Należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aż pojawi się informacja o możliwości odtworzenia danych. Wówczas należy wybrać opcję "Odtwórz z archiwum iCloud" i zalogować się za pomocą konta Apple ID. Po wyborze kopii zapasowej, rozpocznie się proces odtwarzania danych. W zależności od rozmiaru danych i szybkości sieci zapełnianie się paska trwa od kilku minut do kilku godzin. Jeśli połączenie z siecią Wi-Fi zostanie przerwane zbyt wcześnie, postęp zostanie wstrzymany do czasu ponownego nawiązania połączenia. Po ukończeniu wgrywania kopii i uruchomieniu urządzenia, niektóre dane oraz aplikacje mogą wymagać dalszego podłączenia do sieci Wi-Fi, by możliwe było ich ponowne pobranie.


Odtwarzanie danych za pomocą komputera


Na komputerze Mac z systemem macOS Catalina 10.15, na którym wykonywana była kopia zapasowa, otwórz Findera. Na komputerze Mac z systemem macOS Mojave 10.14 lub starszym albo komputerze PC otwórz aplikację iTunes. Następnie należy podłączyć urządzenie do komputera, za pomocą kabla USB / USB-C. Jeśli pojawi się komunikat z prośbą o podanie kodu urządzenia lub pytanie „Ufać temu komputerowi?”, należy postąpić zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Za pomocą opcji "Odtwórz kopię zapasową", przywrócić można wybrane archiwum, które oznaczone będzie datą wykonania danej kopii. Jeżeli wyświetli się monit o konieczności podania hasła do zaszyfrowanej kopii, należy je wpisać. Dopóki dane nie zostaną odtworzone, nie należy odłączać urządzenia od komputera, ponieważ może to spowodować błędy systemowe lub uszkodzić produkt.

Więcej informacji w tym zakresie znajduje się na stronie: https://support.apple.com/pl-pl/HT204184.