Przed wysłaniem zegarka Apple Watch do serwisu, należy wyłączyć na nim funkcję Blokada aktywacji. W tym celu, należy rozłączyć parę zegarka Apple Watch z telefonem iPhone:

 1. Trzymaj oba urządzenia — zegarek Apple Watch i telefon iPhone — blisko jedno drugiego. 
 2. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek.
 3. Stuknij nazwę swojego zegarka u góry ekranu, a następnie stuknij "i".
 4. Stuknij opcję Rozłącz Apple Watch. 
 5. Wprowadź hasło konta Apple ID. Jeśli nie pamiętasz swojego hasła Apple ID, możesz je wyzerować. 
 6. Stuknij ponownie, aby potwierdzić. 

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do telefonu iPhone lub zegarka Apple Watch lub zegarek Apple Watch nie jest zestawiony w parę z telefonem iPhone i musisz wyłączyć funkcję Blokada aktywacji:

 1. Na komputerze otwórz stronę iCloud.com i zaloguj się przy użyciu identyfikatora Apple ID. 
 2. Przejdź na stronę Znajdź mój iPhone.
 3. Wybierz opcję Wszystkie urządzenia i kliknij swój zegarek Apple Watch.
 4. Kliknij opcję Wymaż Apple Watch. Wybierz opcję Dalej, aby wymazać urządzenie.
 5. Kliknij przycisk "x" przy swoim zegarku Apple Watch.


Źródło artykułu: https://support.apple.com/pl-pl/HT204568.