Niezależnie od gwarancji, nadanej przez producenta sprzętu, na terenie Polski obowiązują również prawa konsumenckie, które reguluje polskie prawo. Podsumowanie uprawnień zostało zawarte w artykule: https://www.apple.com/pl/legal/statutory-warranty/.