Jeśli sprzęt posiada dodatkowe ubezpieczenie w innej firmie, w przypadku uszkodzenia urządzenia, ubezpieczyciel może poprosić o przedstawienie kosztorysu naprawy. Serwis firmy Cortland oferuje usługę sporządzenia takiego dokumentu w cenie 123 zł brutto w przypadków urządzeń iOS oraz 185 zł brutto w przypadku komputerów Mac.