Poniżej przedstawiamy cennik na dzień 7.08.2020 r.:


Nazwa usługi
Cena brutto
Wymiana baterii MacBook Pro (Retina)*
949 zł + montaż
Wymiana baterii MacBook Air (wszystkie modele)
629 zł + montaż
Wymiana baterii MacBook (Retina)
949 zł + montaż


Ostateczne koszty naprawy określane są po wykonaniu diagnostyki sprzętu przez serwisanta. Przedstawione kwoty są wartościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. Ostateczna cena naprawy podawana jest przed wykonaniem naprawy i w przypadku jej zmiany, klient ma prawo do rezygnacji.* Koszt wymiany baterii zależny jest od wyników testów przeprowadzonych w serwisie. Cena obowiązuje w przypadku stwierdzenia jedynie wady baterii (brak uszkodzeń mechanicznych, kontaktu z cieczą lub nieautoryzowanych modyfikacji). Jeśli jednak testy Apple nie wykażą uszkodzenia baterii lub stwierdzą inne nieprawidłowości, cena wymiany będzie wyższa.