Większość programów naprawczych przewiduje nieodpłatną naprawę urządzenia lub przeprowadzenie jej w niższej kwocie, w określonym przedziale czasowym. Szczegółowe informacje na temat aktualnych programów znajdują się na tutaj.


Uwaga! Jeżeli zostaną stwierdzone uszkodzenia, które utrudniają wykonanie usługi (na przykład uszkodzenie mechanicznie), drogą mailową może być przedstawiony dodatkowy kosztorys naprawy.