Większość programów naprawczych przewiduje nieodpłatną naprawę urządzenia w określonym przedziale czasowym. Szczegółowe informacje na temat aktualnych programów znajdują się na tutaj


Uwaga! Jeżeli zostaną stwierdzone uszkodzenia, które utrudniają wykonanie usługi (na przykład uszkodzenie mechanicznie), drogą mailową może być przedstawiony dodatkowy kosztorys naprawy.