Przed zgłoszeniem naprawy na stronie internetowej lub przed dostarczeniem do oddziału Cortland, należy wyłączyć blokadę Znajdź mój iPhone (Find My iPhone).


Jak wyłączyć usługę Znajdź mój iPhone (Find My iPhone)? 


Z pozycji urządzenia:


    • Urządzenie musi być połączone z Internetem.

    • Należy kolejno wejść w menu: 

        > Ustawienia 

        > iCloud / (w iOS 13 lub nowszym "Lokalizator")

        > Znajdź mój iPhone

    • iPhone poprosi o hasło Apple ID, aby wyłączyć usługę. 


Z pozycji dowolnego komputera:


    • Urządzenie musi być wyłączone lub pozbawione połączenia internetowego. 

    • Zaloguj się na stronie icloud.com/#find za pomocą identyfikatora Apple ID (używanego w usłudze iCloud).

Jeśli korzystasz z innej aplikacji w usłudze iCloud, kliknij jej nazwę na górze okna iCloud.com, a następnie kliknij pozycję Znajdź mój iPhone.

    • Kliknij pozycję Wszystkie urządzenia w górnej części ekranu, wybierz nieaktywne urządzenie, a następnie kliknij przycisk Usuń z konta. Jeśli przycisk Usuń z konta nie jest wyświetlany, ponownie kliknij pozycję Wszystkie urządzenia, a następnie kliknij przycisk Usuń (x) obok nazwy urządzenia.


W razie jakichkolwiek problemów związanych z blokadą lokalizacyjną Find My iPhone, prosimy o kontakt ze wsparciem Apple, pod numerem telefonu: 00 800 44 11 875. 


Artykuł poświęcony wykonaniu danej czynności został zaprezentowany na stronie: http://support.apple.com/kb/PH2702?viewlocale=pl_PL.