W niektórych modelach produktów Apple, możliwe jest usunięcie szczególnych usterek w ramach specjalnych procedur serwisowych, nawet po wygaśnięciu gwarancji Apple. W takich wyjątkowych przypadkach, Cortland jako Autoryzowany Serwis Apple, ma możliwość zaproponowania specjalnych warunków naprawy urządzeń zgłaszanych do naszego punktu serwisowego.


Dokładna lista opisująca wszystkie aktualne programy naprawcze Apple, dostępna jest na stronie https://www.apple.com/pl/support/exchange_repair/.


Uwaga: Weryfikacja każdego urządzenia bądź akcesorium, które może kwalifikować się do naprawy z tytułu programu naprawczego, następuje podczas bezpłatnej diagnostyki sprzętu, która jest wykonywana po zgłoszeniu urządzenia do serwisu Cortland.