W niektórych modelach produktów Apple, możliwe jest usunięcie szczególnych usterek w ramach specjalnych procedur serwisowych, nawet po wygaśnięciu gwarancji. Cortland, jako Autoryzowany Serwis Apple, realizuje usługi w ramach programów serwisowych.


Dokładna lista opisująca wszystkie aktualne programy naprawcze Apple, dostępna jest na stronie https://www.apple.com/pl/support/exchange_repair/.


Uwaga: Weryfikacja każdego urządzenia bądź akcesorium, które może kwalifikować się do naprawy z tytułu programu naprawczego, następuje podczas diagnostyki sprzętu, która jest wykonywana po zgłoszeniu urządzenia do serwisu Cortland.