W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki, należy natychmiast zgłosić sprawę kurierowi oraz poprosić o spisanie przez kuriera protokołu. Nie należy potwierdzać odbioru takiej paczki, przed spisaniem wcześniej wspomnianego protokołu.

Jeżeli uszkodzenie paczki zostało wykryte po jej odbiorze, należy niezwłocznie skontaktować się z kurierem DHL oraz poprosić o przysłanie kuriera, który sporządzi odpowiedni protokół szkody.


WAŻNE : Kontakt z kurierem DHL, uzyskać można poprzez numer telefonu 42 6 345 345. Należy pamiętać również, że sporządzenie przez kuriera protokołu z uszkodzenia paczki, nie jest jednoznaczne ze złożeniem reklamacji do kuriera. Złożenie takiej reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu uszkodzenia przesyłki, poprzez wcześniej podany numer do kuriera DHL.