W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki, należy natychmiast zgłosić sprawę kurierowi oraz poprosić o spisanie przez kuriera protokołu. Nie należy potwierdzać odbioru takiej paczki, przed spisaniem wcześniej wspomnianego protokołu.

Jeżeli uszkodzenie paczki zostało wykryte po jej odbiorze, należy niezwłocznie skontaktować się z kurierem DHL oraz poprosić o przysłanie kuriera, który sporządzi odpowiedni protokół szkody.


WAŻNE : Kontakt z kurierem DHL, uzyskać można poprzez numer telefonu 42 6 345 345. Należy pamiętać również, że sporządzenie przez kuriera protokołu z uszkodzenia paczki, nie jest jednoznaczne ze złożeniem reklamacji do kuriera. Złożenie takiej reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu uszkodzenia przesyłki, poprzez wcześniej podany numer do kuriera DHL. Zgłoszenie reklamacji możliwe jest na stronie kuriera: https://dhl24.com.pl/DHL2/reklamacje/nowa.html.