Zleć naprawę

Sprawdź status naprawy

Adresy serwisów

Sprawdź gwarancję

Programy naprawcze

Chat z serwisem

Odbiór sprzętu

Opcje odbioru
Oferujemy wysyłkę door-to-door kurierem DHL, która jest bezpłatna w ramach usług gwarancyjnych. W przypadku napraw pogwarancyjnych, koszt wysyłki wliczany jest w ostateczny koszt naprawy. Jeżeli nastąpi rezygnacja z usługi odpłatnej, opłacenie transportu będzie możliwe na podstawie przesłanej faktury pro forma. ...
Zmiana formy odbioru sprzętu
Po naprawie serwisowej, urządzenie może być odebrane w jednym z salonów Cortland lub odesłane kurierem DHL na adres podany podczas rejestracji zlecenia. W przypadku chęci zmiany metody odbioru lub adresu  wysyłki, uprzejmie prosimy o wysłanie wiadomości mailowej na adres technika przypisanego do zgłoszenia serwisow...
Upoważnienie do odbioru
Podczas pozostawiania sprzętu w jednym z naszych oddziałów, przygotowywany zostaje dokument Zlecenia naprawy, który potwierdza przyjęcie urządzenia do diagnostyki oraz naprawy. Upoważnia on do odbioru sprzętu z serwisu każdą osobę, która go okaże. Jeśli Zlecenie naprawy zostanie zagubione, odbiór będzie możliwy na...
Uszkodzona paczka
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki, należy natychmiast zgłosić sprawę kurierowi oraz poprosić o spisanie przez kuriera protokołu. Nie należy potwierdzać odbioru takiej paczki, przed spisaniem wcześniej wspomnianego protokołu. Jeżeli uszkodzenie paczki zostało wykryte po jej odbiorze, należy niezwłocznie s...
Gwarancja po bezpłatnej naprawie
Okres trwania gwarancji, nadawany jest zgodnie z warunkami Apple, właściwymi dla kraju zakupu sprzętu. Poniżej zamieszczone są ogólne zasady przyznawania gwarancji po bezpłatnej naprawie. Urządzenie pochodzące z Polski Dla urządzeń pochodzących z polskiej dystrybucji, obowiązuje poniższy zapis: Jeżeli w...