Podczas pozostawiania sprzętu w jednym z naszych oddziałów, przygotowywany zostaje dokument Zlecenia naprawy, który potwierdza przyjęcie urządzenia do diagnostyki oraz naprawy. Upoważnia on do odbioru sprzętu z serwisu każdą osobę, która go okaże.

Jeśli Zlecenie naprawy zostanie zagubione, odbiór będzie możliwy na podstawie dowodu osobistego (dotyczy jedynie osoby, która zapisana była jako Zleceniodawca).


W przypadku konieczności odbioru urządzenia przez inną osobę, nieposiadającą Zlecenia naprawy, niezbędne jest upoważnienie. Prosimy o zawarcie w nim danych wyznaczonej osoby i wysłanie na adres mailowy serwis@cortland.pl.