Zawsze staramy się, aby diagnostyka sprzętu została zakończona jak najszybciej. Na czas jej trwania składają się różne czynniki, takie jak złożoność problemu, z jakim urządzenie oddawane jest do naprawy (regularność występowania usterki oraz czynniki, które ją warunkują) oraz aktualna ilość sprzętu, pozostawionego w serwisie. W większości przypadków, testy trwają 2-3 dni robocze.