Zleć naprawę

Sprawdź status naprawy

Adresy serwisów

Sprawdź gwarancję

Programy naprawcze

Chat z serwisem

Status naprawy

Jak sprawdzić aktualny stan naprawy?
Aktualny status naprawy wysyłamy na adres mailowy podany w zleceniu. Jeśli podczas zgłaszania zlecenia została zaznaczona opcja powiadomienia SMS-em, informację przesyłamy również na kontaktowy numer telefonu. Stan naprawy można również sprawdzić korzystając ze strony internetowej: https://www.cortland.pl/spraw...
Diagnoza sprzętu
Zawsze staramy się, aby diagnostyka sprzętu została zakończona jak najszybciej. Na czas jej trwania składają się różne czynniki, takie jak złożoność problemu, z jakim urządzenie oddawane jest do naprawy (regularność występowania usterki oraz czynniki, które ją warunkują) oraz aktualna ilość sprzętu, pozostawionego ...
Czas naprawy
Czas realizacji usługi zależny jest od metody naprawy oraz dostępności części serwisowych. Większość napraw realizowanych jest w czasie 5-10 dni roboczych. Staramy się jednak, aby każde zlecenie zakończyć jak najszybciej. Ze względu na globalny brak części w magazynie producenta, zakończenie niektórych napraw m...
Naprawa wstrzymana z powodu włączonej usługi Find My Device
Wiadomość ta oznacza, iż na sprzęcie dostarczonym do serwisu, włączona jest usługa Find My Device / Lokalizator, którą należy wyłączyć, by technik mógł rozpocząć diagnostykę oraz naprawę. Aby to zrobić, należy zalogować się na stronie: https://www.icloud.com. Po zalogowaniu, należy kliknąć na przycisk "Zna...
Sprzęt został wysłany do ośrodka serwisowego Apple
W przypadku niektórych usterek, konieczne jest przekazanie urządzenia do punktu napraw firmy Apple. Tam, wykwalifikowani pracownicy realizują usługi zgodnie ze standardami jakości producenta. Ze względu na proces transportu sprzętu, naprawa może potrwać nieco dłużej.
Gdzie zgłosić dodatkowy opis usterki?
Prosimy o wysłanie e-maila na adres serwis@cortland.pl z opisem dodatkowego problemu. W temacie maila prosimy o podanie numeru zlecenia.